Bestevoormannen streeft ernaar een veilige en vertrouwde winkelomgeving te creëren voor al haar klanten. Het waarborgen van uw privacy wordt door Bestevoormannen zeer serieus genomen. De bij ons geregistreerde persoonlijke gegevens van klanten worden door Bestevoormannen gebruikt om uw bestelling op de juiste manier te verwerken. Persoonlijke gegevens van klanten worden niet verstrekt aan derden en uitsluitend voor andere doeleinden gebruikt na uw toestemming.

Op deze pagina leest uw welke privacy voorwaarden door Bestevoormannen gehanteerd worden.

1. Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens

Bestelling
Om een bestelling te kunnen verwerken heeft Bestevoormannen een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens worden geregistreerd en opgeslagen en gebruikt bij de verwerking en verzending van uw bestelling en eventueel contact met de klantenservice.

Reclamedoeleinden
Uw gegevens worden door Bestevoormannen gebruikt voor reclamedoeleinden. Hiermee wordt bedoeld het informeren over producten en acties uit het aanbod van Bestevoormannen. Er wordt door Bestevoormannen uitsluitend gebruik gemaakt van email reclame voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wilt u zich afmelden voor het ontvangen van email reclames? Dan kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Overig
Bestevoormannen slaat automatisch gegevens van klanten op zoals URL, IP adres, browsertype, taal, tijd en datum van het bezoek. Deze gegevens worden opgeslagen in verband met de veiligheid en worden automatisch na uiterlijk 7 dagen weer verwijderd uit het systeem.

2. Delen van uw persoonlijke gegevens

Bestevoormannen zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar maken aan partijen die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestelling. Wanneer de wet of regelgeving vereist om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken, kunnen overheids-, regelgevende of wetshandhavende instellingen uw gegevens gebruiken. Bestevoormannen zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden zoals commerciële partijen.

3. Cookies

Bestevoormannen gebruikt uitsluitend Cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de webshop.

© Copyright Bestevoormannen 2015. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Bestevoormannen”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijn de teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen op deze website/diensten en producten zijn exclusief eigendom van Bestevoormannen en zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt deze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding is enkel toegestaan na toestemming van Bestevoormannen.